مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1392
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
  گرایش تحقیق در عملیات /دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه / معدل 18.05
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تولید صنعتی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه / معدل 15.47

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۳
  پارس سهند سانلی
  مهندسی صنایع/ مسئول کنترل پروژه و کمک دفتر فنی

ابزار و نرم افزار

 • اکسل
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com