مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • MCSE
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Vmware workstation
  60% Complete
  عنوان مدرک: MCSE
دانش تخصصی
 • MCSE
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com