مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی حقوق
  /دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب / معدل 17

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  مرکز تعویض پلاک تهران
  حقوق/ کارشناس حقوقی
 • خرداد ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  دفتر اسناد رسمی
  حقوق/ کارشنارس حقوق

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com