مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1389
  فوق دیپلم مخابرات
  گرایش ارتباط داده /دانشگاه بصیر/آبیک

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نصب و راه اندازی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی جواهر
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نصب و راه اندازی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی جواهر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com