مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1387
  کارشناسی مدیریت صنعتی
  گرایش مدیریت /دانشگاه آزاد نراق / معدل 12.61

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۳ تا فروردین ۱۳۸۷
  رژودرم
  داروسازی و بیو تک/ اپراتور دستگاه های فیلینگ کرم وقرص..کارتونینگ...وکیوم

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • اپراتور دستگاههای فیلینگ قرص و کرم...کارتونینگ..اولمن 5و6
https://.com