مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا هم اکنون
    کارشناسی حسابداری
    /دانشگاه ازاد / معدل 17.15

ابزار و نرم افزار

  • کامیوتر
    100% Complete
    عنوان مدرک: گواهینامه ICDLدرجه 2
https://.com