مختصری از من

به عنوان شخصی که از روی علاقه و به صورت

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1394
  دیپلم دیپلم
  گرایش الکتروتکنیک و افسر ایمنی / معدل 14

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۵
  مینی بوس رانی
  راننده
 • خرداد ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴
  فاز12
  ایمنی و محیط زیست/ افسرایمنی
 • تیر ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۲
  فاز12
  حراست
 • فروردین ۱۳۹۰ تا آذر ۱۳۹۵
  آزاد
  بازاریابی و فروش/ فروشنده
 • فروردین ۱۳۸۹ تا تیر ۱۳۹۰
  پتروشیمی
  خدمات

پروژه ها

 • 1390
  فاز 12
  حراست

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ایجاد فضایی فرهنگی و هنری و ورزشی بین کمپ های شرکت ها

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض

دانش تخصصی

 • برق و الکترونیک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازارایابی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ایمنی صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکانیک
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برق و الکترونیک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازارایابی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ایمنی صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکانیک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com