مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
  گرایش اقتصاد هنر /دانشگاه دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) / معدل 18.5
 • 1385 تا 1388
  کارشناسی حسابداری
  گرایش بازرگانی /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان / معدل 14.72
 • 1383 تا 1385
  فوق دیپلم حسابداری
  /دانشگاه دانشکده فنی دختران اهواز / معدل 15.7

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۵
  آژانس تبلیغاتی آرشین اکسین
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • تیر ۱۳۸۹ تا آذر ۱۳۹۲
  شرکت راه و ساختمان صراط خوزستان
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار حسابداری تدبیر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابداری اخوان محاسب جنوب
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com