مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد
  /دانشگاه

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۵ تا هم اکنون
 • اسفند ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  مهندسی صنایع/

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
 • 1395
 • 1395

افتخارات

 • 1395
 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

دانش تخصصی

 • Performance evaluation
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mathematical Modelling
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Decision making under Uncertainty
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Neural network
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategy forming
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • productivity measurement
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel Matlab SPSS Expert Choice Microsoft project Minitab GAMS IDS
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Performance evaluation
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mathematical Modelling
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Decision making under Uncertainty
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Neural network
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategy forming
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • productivity measurement
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com