مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسي مكانيك
  گرایش طراحي كاربردي /دانشگاه دانشگاه ازاد واحد اراك / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Office-Solidworks- Minitab- Catia
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرك كتيا از فني حرفه اي

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Office-Solidworks- Minitab- Catia
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرك كتيا از فني حرفه اي
https://.com