مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی زمین شناسی
  /دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت سپهر تهویه فرسام
  بازاریابی و فروش/ کارمند فروش و منشی و کار های دفتری
 • تیر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت سپهر تهویه فرسام
  بازاریابی و فروش/ کارمند فروش-منشی و انجام کارهای دفتری

  توضیحات: گذراندن دوره های اموزشی نرم افزار حسابداری هلو

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  تدریس خصوصی دروس زمین شناسی و زیست شناسی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com