مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی حسابداری
  گرایش بازرگانی /دانشگاه آزادبناب / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  زرین خوش پردیس
  مالی و حسابداری/ حسابدار

دانش تخصصی

 • Microsoft Office
  60% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزارIcdl

ابزار و نرم افزار

 • رافع بیمه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft Office
  60% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزارIcdl
https://.com