مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1388
  دیپلم جوشکار برق _گاز درجه یک

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  پالایشگاه شهید هاشمی نژاد سرخس
  جوشکار

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1386

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • جوشکار برق و گاز
  80% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم جوشکاری
دانش تخصصی
 • جوشکار برق و گاز
  80% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم جوشکاری
https://.com