مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1395
    کارشناسی فناوری اطلاعات (IT)
    /دانشگاه دولتی شیراز
https://.com