مختصری از من

علاقمند به فعالیت در محیطی که باعث پیشرفت من شود و همکاری تیمی هستم.
سرعت کار، دریافت بازخورد مناسب، محیط کاری فعال و پویا همراه با احترام به من برای انجام وظایف انگیزه می دهد.
به یادگیری علاقمند هستم و از آموختن مطالب جدید و کاربردی استقبال می کنم.

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مطالعه- موسیقی- پیاده روی- آموختن زبان و رشته های مختلف هنری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • آشنایی با Office MS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: Upper Intermediate
دانش تخصصی
 • آشنایی با Office MS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com