مختصری از من

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  سازمان امداد و نجات هلال احمر
  پزشکی درمانی/پرستاری// نجاتگر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شرکت در امور خیریه - شرکت در انواع عملیات ها و مانورها مرتبط با امداد و نجات

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com