مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی ارشد مديريت
  گرایش منابع انساني /دانشگاه علامه طباطبايي / معدل 16.75
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی مديريت
  گرایش دولتي /دانشگاه تهران / معدل 15.51

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  موسسه مطالعات بين المللي انرژي
  منابع انسانی و آموزش/ مدير داخلي فصلنامه مديريت منابع انساني در صنعت نفت
 • خرداد ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  موسسه مطالعات بين المللي انرژي
  منابع انسانی و آموزش/ كارشناس ارشد پژوهش

  توضیحات:  كارشناس پروژه « بررسي وضعيت مديريت منابع انساني در شركت پتروناس مالزي »
   كارشناس پروژه « بررسي وضعيت مديريت منابع انساني در شركت پتروبراس برزيل»
   کارشناس پروژه « بازنگری، بروز رسانی و تکمیل سند راهبردی توسعه منابع انسانی صنعت نفت»
   کارشناس پروژه « بازنگري و تدوين استراتژي‌هاي كلان و برنامه‌هاي اجرايي منابع انساني شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران»
   کارشناس پروژه « بازنگري و تدوين استراتژي‌هاي كلان و برنامه‌هاي اجرايي منابع انساني شركت ملي گاز ايران»
   کارشناس پروژه « بازنگري محورهای مطالعاتی پژوهشکده مدیریت و منابع انسانی موسسه مطالعات بین المللی انرژی»
   کارشناس پروژه « طراحی و تدوین نظام جامع منابع انسانی در موسسات پژوهشی (مورد مطالعه موسسه مطالعات بین المللی انرژی) »
   کارشناس پروژه « ترازیابی فرایندهای مدیریت منابع انسانی در شرکت های نفتی جهان»
   کارشناس پروژه « طراحی و استقرار مدیریت دانش در شرکت ملی نفت ایران»
   كارشناس پروژه « تدوين نقشه راه توسعه منابع انساني شركت ملي گاز ايران»

سوابق آموزشی پژوهشی

 • تاليف كتاب: سند راهبردی توسعه منابع انسانی در صنعت نفت (منتج از پروژه)
 • تاليف كتاب: مدیریت راهبردی سرمایه انسانی در صنعت نفت (منتج از پروژه)

پروژه ها

 • پروژه « بررسي وضعيت مديريت منابع انساني در شركت پتروناس مالزي »
  كارشناس
 • پروژه « بررسي وضعيت مديريت منابع انساني در شركت پتروبراس برزيل»
  كرشناس
 • پروژه « بازنگری، بروز رسانی و تکمیل سند راهبردی توسعه منابع انسانی صنعت نفت»
  كارشناس
 • پروژه « بازنگري و تدوين استراتژي‌هاي كلان و برنامه‌هاي اجرايي منابع انساني شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران»
  كارشناس
 • پروژه « بازنگري و تدوين استراتژي‌هاي كلان و برنامه‌هاي اجرايي منابع انساني شركت ملي گاز ايران»
  كارشناس
 • پروژه « بازنگري محورهای مطالعاتی پژوهشکده مدیریت و منابع انسانی موسسه مطالعات بین المللی انرژی»
  كارشناس
 • پروژه « طراحی و تدوین نظام جامع منابع انسانی در موسسات پژوهشی (مورد مطالعه موسسه مطالعات بین المللی انرژی) »
  كارشناس
 • پروژه « ترازیابی فرایندهای مدیریت منابع انسانی در شرکت های نفتی جهان»
  كارشناس
 • پروژه « تدوين نقشه راه توسعه منابع انساني شركت ملي گاز ايران»
  كارشناس

نقاط قوت رفتاری

 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • فرایند های مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت دانش
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک: ICDL

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • فرایند های مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت دانش
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com