مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1389
  کارشناسی مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه آزاد شهرری / معدل 14.17

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴
  مبین نت
  منابع انسانی/ کارشناس منابع انسانی
  تصویر مدرک

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مطالعه

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Ms Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: آیلتس
https://.com