مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کار با برنامه های حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • کار با افیس و کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کار با برنامه های حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com