مختصری از من

به عنوان شخصی که از روی علاقه و به صورت حرفه ای در زمینه موسیقی و کودک فعالیت میکنم .بسیار علاقه مند هستم تا تخصص و انگیزه خود را با تیمی که تخصصشان در کودک و موسیقی کودک است و همچنین ارگان های دیگر به اشتراک بگذارم برای بهبود روند های درمان کودکان در حال درمان.چند ویژگی بارز من که میتواند در پیشبرد اهداف روند درمان تمامی اولیا و کودکان شما مفید باشد, روحیه بالا وشکست ناپذیر بودن. در توان حل مساله در طول درمان میباشد.همچنین شخصیت بسیار شاد و کودکانه و توانایی ارتباط با کودک را دارا هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی
  گرایش مشاوره تحصیلی , شغلی,خانواده,کودک, /دانشگاه علوم تحقیقات کرمان / معدل 15.76
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی کارشناس علوم تربیتی
  گرایش گرایش تکنولوژی آموزشی /دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب / معدل 15

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1388
  مربیگری هنر و خلاقیت کودک مهد مژده1386 الی 1388 خلاقبت و نو اوری مجتمع کودکان استثنایی پسرانه پیروزی در سال 1387 الی 1389 مربیگری هنر و مشاور تحصیلی . هنر درمانی موسسه کودکان کار و خیابان کوشا در سالهای 1388 الی 1391 مشاوره کودک و موسیقی درمانی بر کودکان اسیب دیده اجتماعی منطقه کن و موسسه کودکان توانباب تهران در سال 1394 تا کنون مقاله پزوهش با عنوان: تاثیر اموزش موسیقی به روش ارف بر عزت نفس کودکان کم توان ذهنی 12 الی 14 ساله مدرسه هوشنگ ارجمند کرمان ( کنفرانس بین المللی) مقاله پژوهش با عنوان : تاثیر اموزش موسیقی به روش ارف بر افزایش سرعت پردازش اطلاعات کودکان کم توان ذهنی 12 الی 14 ساله مدرسه هوشنگ ارجمند کرمان ( کنفرانس بین المللی) دوره های بازآموزی موسیقی درمانی زیر نظر دانشگاه علوم پزشگی ایران (توان بخشی) با مدیریت پروفسور حسن عشایری و دکتر هاتف دوستدار و دکتر میترا خلف بگیی دوره کارورزی سازمان نظام روان شناسی برای دریافت پروانه کلینیک به مدت ۵۰۰ ساعت زیر نظر دکتر علی شیرافکن

پروژه ها

 • 1395
  موسیقی کودک بر کودکان اسیب دیده اجتماعی
  مربیگری

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علایق هنری تکنیک مداد رنگی از سال 1374 الی 1383(استاد علی یاری)
 • تکنیک نفاشی آبرنگ از سال 1385 الی 1393 (استاد لادن میردوزنده)
 • مربیگری موسیقی درمانی کودک از سال 1394 تا کنون .(استاد هاتف دوستدار)

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مشاور کودک وهنر و موسیقی کودک
  80% Complete
  عنوان مدرک: هنر و خلاقیت کودک جهاد دانشگاهی , مربیگری موسیقی کودک مزکز موسیقی چنگ نواز

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word.power point. excell
  80% Complete
  عنوان مدرک: [جهاد دانشگاهی .

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مشاور کودک وهنر و موسیقی کودک
  80% Complete
  عنوان مدرک: هنر و خلاقیت کودک جهاد دانشگاهی , مربیگری موسیقی کودک مزکز موسیقی چنگ نواز
https://.com