مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش چندبخشی /دانشگاه دانشگاه صنعتی ارومیه / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft office
  100% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار درجه ۱ و درجه ۲-کامپیوتر
https://.com