مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  دکتری تخصص طب اورژانس
  /دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 • 1379 تا 1387
  دکتری دكتراي عمومي
  /دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  دانشگاه علوم پزشكي شيراز،مركز اموزشي درماني علي اصغر
  شروع كار درماني بصورت ضريب كا در بخش اورژانس
 • شهریور ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۵
  دانشگاه علوم پزشكي شيراز بيمارستان نمازي
  دستيار طب اورژانس

  توضیحات: اشتغال در دوره دستياري سه ساله طب اورژانس در بيمارستان نمازي و مركز تروماي شهيد رجايي

 • اردیبهشت ۱۳۹۰ تا مرداد ۱۳۹۲
  بيمارستان اميرالمومنين گراش
  مسوول اورژانس بيمارستان

  توضیحات: مسوول علمي اورژانس اميرالمومنين گراش
  فعاليت درماني در بخش اورژانس بيمارستاني
  مشاركت در اموزش پرسنل و پزشكان اورژانس
  مسوليت bed manager در اورژانس اميرالمومنين گراش

 • آذر ۱۳۸۸ تا بهمن ۱۳۸۹
  بيمارستان نبي اكرم خنج
  پزشك طرحي اورژانس

  توضیحات: كار درماني بصورت تمام وقت در اورژانس بيمارستان نبي اكرم خنج

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  پايان نامه جهت كسب مدرك تخصصي طب اورژانس با عنوان :بررسي دقت تشخيص سونوكرافيك پنوموتوراكس انجام شده توسط دستياران طب اورژانس بر بالين بيماران ترومايي بيمارستان نمازي و شهيد رجايي

افتخارات

 • 1395
  اخذ دانشنامه تخصصي طب اورزانس به همراه كسب رتبه برتر در كشور و استان
 • 1395
  دريافت دانشنامه تخصصي طب اورژانس با كسب رتبه برتر در كشور و استان
 • 1395
  اخذ دانشنامه تخصصي طب اورژانس با اخذ رتبه برتر در كشور و استان

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقمند به مشاركت در امور اموزشي درماني در مراكز اموزشي درماني و دانشگاهي

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • متخصص طب اورژانس داراي بورد تخصصي
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اخذ مدرك ATLS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • متخصص طب اورژانس داراي بورد تخصصي
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اخذ مدرك ATLS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com