مختصری از من

فردی بسیار کوشا و دارای هوش نسبتاٌ بالایی بوده و در امور شغلی جدی هستم و مشتاق همکاری با دانشگاه های مختلف می باشم.

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد ریاضی محض
  گرایش سیستم های دینامیک /دانشگاه هرمزگان / معدل 15.25
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی ریاضی
  گرایش کاربردی /دانشگاه هرمزگان / معدل 15.1

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  از سال 1392 تا به امروز به مدت 7 نیمسال در دانشگاه پیام نور مرکز بندر خمیر و 6 نیمسال در دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس مشغول به تدریس می باشم.

افتخارات

 • 1389
  دانشجوی ممتاز مقطع تحصیلی کارشناسی و به عنوان دانشجو بااستعداد درخشانء بدون کنکور وارد مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد شدم.

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com