مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  گرایش بازرگانی /دانشگاه قم / معدل 19

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com