مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  /دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی اصفهان / معدل 18.65
 • 1379 تا 1383
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش صنایع پلیمر /دانشگاه صنعتی اصفهان / معدل 14

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۹۲
  شرکت اصفهان لاتکس
  مهندسی شیمی/ مدیر فنی آزمایشگاه
 • خرداد ۱۳۸۵ تا مرداد ۱۳۸۷
  شرکت آرین بسپار زنده رود
  مهندسی شیمی/ مدیر کنترل کیفیت
 • آذر ۱۳۸۳ تا اردیبهشت ۱۳۸۵
  صنایع لاستیک سازی پیمان صنعت
  مهندسی شیمی/ کارشناس تکنولوژی
https://.com