مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه موسسه آموزش عالی غیاث الدین آبیک

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • جوشکاری اکسی استیلن
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک جوشکاری فنی و حرفه ای
دانش تخصصی
 • جوشکاری اکسی استیلن
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک جوشکاری فنی و حرفه ای
https://.com