مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1393
    کارشناسی شیمی کاربردی
    گرایش کاربردی /دانشگاه ازاد اسلامی واحد لامرد / معدل 14.58
https://.com