مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی حسابداری
  گرایش دولتی /دانشگاه دانشگاه آزاد تهران مرکز دانشکده اقتصاد و حسابداری / معدل 18

پروژه ها

 • 1395
  شرکت سامان تابش آفرین ( 2 سال )و شرکت بین المللی لوزام زینتی فروزان سربلند قم ( 1 سال)
  حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • آشنایی نسبی با نرم افزار های تارا - هلو و حسابیار
  20% Complete
  عنوان مدرک: در حین کار با نرم افزار های فوق آشنا شده ام
https://.com