مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی حسابداري
  گرایش حسابداري /دانشگاه مشهد

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۷۹ تا فروردین ۱۳۸۴
  موسسه مطالعات و طرح هاي راهبردي خرد بنيان
  مالی و حسابداری/ مدير عامل

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1382
  مطالعات طرح ملي ؛ بهينه سازي توليد و توزيع و مصرف گندم ارد و نان كشور

پروژه ها

 • 1382
  مطالعات طرح توسعه ناجا
  مدير اجرايي طرح
 • 1380
  بهينه سازي توليد و توزيع و مصرف گندم ارد و نان كشوز
  مدير اجرايي طرح

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
https://.com