مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1395
    کارشناسی مهندسی صنایع
    /دانشگاه پیام نور / معدل 13.8
https://.com