مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1386
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش فناوری اطلاعات و ارتباطات /دانشگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور / معدل 18.63
 • 1381 تا 1385
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب / معدل 15.56

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت ناواکو (بانک مسکن)
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدیر پروژه IntelliNac

  توضیحات: · Design and Planning the IntelliNac Dep.
  · Implementation LLD (Low Level Design) and HLD (High Level Design) in IntelliNac Dep.
  · Creation Flex and syslog-ng structure in ArcSight for Enterprise DNS. And Auditd Services of IntelliNac Dep.
  · Configuration the Enterprise structure of SNMP, WMI protocols and Event Log of IntelliNac Dep

 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت نیروگاهی ایدرو
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

  توضیحات: · Design and implementation of Infrastructure network and communication between branch
  projects in Tehran.
  · Planning and Installation of Server FARM. Virtualization and Hardening of All Server and Services.
  · Planning, Design and Installation of Security Infrastructure with Fortigate Firewalls.
  · Planning and Design of Directory Services of all.
  · Monitoring all Subjects by Nagios and Cacti.

 • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۵
  مهندسین مشاور صنعتی ایران
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

  توضیحات: · Design and implementation of Infrastructure network and communication between branch
  projects in Tehran.
  · Planning and Installation of Server FARM. Virtualization and Hardening of All Server and Services.
  · Planning, Design and Installation of Security Infrastructure with Fortigate Firewalls.
  · Planning and Design of Directory Services of all.
  · Monitoring all Subjects by Nagios and Cacti.

 • فروردین ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۹۵
  سازمان انرژی اتمی ایران
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس ارشد امنیت

  توضیحات: · Planning and design the hardening of hosts.
  · Design and installation of virtualization.
  · Design and implementation of Fortinet Security total solution (Fortigate, Fortianalyzer, Fortiweb,
  FortiDB).
  · Planning and installation of NOC Dep. (Zabbix, Cacti).
  · Hardening of all Critical RedHat Servers and Oracle DB.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1383
  تدریس دوره های ICDL, Networking Essential,MCSE2000 در موسسه بین المللی نانونت
 • 1381
  تدریس دوره های ICDL, Networking Essential,MCSE2000 در مجتمع فنی تهران ( دیباگران )

پروژه ها

 • 1391
  برقراری ارتباطات زیر ساخت 60 نقطه در کل کشور
  مدیریت پروژه

  توضیحات: برقراری ارتباطات زیر ساخت 60 نقطه در کل کشور برای شرکت پخش دارویی فردوس

 • 1390
  MPLS Hardening
  مدیر پروژه

  توضیحات: این پروژه بر روی مبحث امن سازی بستر زیر ساخت ارتباطی MPLS همراه اول صورت گرفته است

افتخارات

 • 1387
  کارمند نمونه در شرکت نیروگاهی ایدرو
 • 1383
  استاد نمونه در مجتمع فنی تهران ( دیباگران )

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مطالعه در خصوص سیستم های متن باز و ورزش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • MCSA
  100% Complete
  عنوان مدرک: MCSA + SECURITY 2000 Certified by Microsoft
 • فناوری اطلاعات (IT)
  100% Complete
  عنوان مدرک: MCSE + SECURITY 2000 Certified by Microsoft
 • فناوری اطلاعات (IT)
  100% Complete
  عنوان مدرک: MCSA + SECURITY 2003 Certified by Microsoft
 • فناوری اطلاعات (IT)
  100% Complete
  عنوان مدرک: MCSE + SECURITY 2003 Certified by Microsoft.
 • فناوری اطلاعات (IT)
  100% Complete
  عنوان مدرک: MCTS Certified by Microsoft
 • فناوری اطلاعات (IT)
  100% Complete
  عنوان مدرک: MCITP (Enterprise Administrator) Certified by Microsoft
 • فناوری اطلاعات (IT)
  100% Complete
  عنوان مدرک: MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate) Certified by Microsoft
 • CCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNA Certified by International Institute NanoNet
 • A+ Hardware
  100% Complete
  عنوان مدرک: A+ Certified by International Institute NanoNet
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک: NETWOTK+ Certified by International Institute NanoNet
 • ITIL
  100% Complete
  عنوان مدرک: ITIL V.3 Certified by International Institute NanoNet
 • VMware ESX
  100% Complete
  عنوان مدرک: VMware ESXi VPC5 Certified by International Institute NanoNet
 • Linux I
  100% Complete
  عنوان مدرک: LPIC Level 1 Certified by Anisa Technology Company
 • Linux II
  100% Complete
  عنوان مدرک: LPIC Level 2 Certified by Anisa Technology Compan

ابزار و نرم افزار

 • Linux
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران ( دیباگران )
دانش تخصصی
 • MCSA
  100% Complete
  عنوان مدرک: MCSA + SECURITY 2000 Certified by Microsoft
 • فناوری اطلاعات (IT)
  100% Complete
  عنوان مدرک: MCSE + SECURITY 2000 Certified by Microsoft
 • فناوری اطلاعات (IT)
  100% Complete
  عنوان مدرک: MCSA + SECURITY 2003 Certified by Microsoft
 • فناوری اطلاعات (IT)
  100% Complete
  عنوان مدرک: MCSE + SECURITY 2003 Certified by Microsoft.
 • فناوری اطلاعات (IT)
  100% Complete
  عنوان مدرک: MCTS Certified by Microsoft
 • فناوری اطلاعات (IT)
  100% Complete
  عنوان مدرک: MCITP (Enterprise Administrator) Certified by Microsoft
 • فناوری اطلاعات (IT)
  100% Complete
  عنوان مدرک: MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate) Certified by Microsoft
 • CCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNA Certified by International Institute NanoNet
 • A+ Hardware
  100% Complete
  عنوان مدرک: A+ Certified by International Institute NanoNet
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک: NETWOTK+ Certified by International Institute NanoNet
 • ITIL
  100% Complete
  عنوان مدرک: ITIL V.3 Certified by International Institute NanoNet
 • VMware ESX
  100% Complete
  عنوان مدرک: VMware ESXi VPC5 Certified by International Institute NanoNet
 • Linux I
  100% Complete
  عنوان مدرک: LPIC Level 1 Certified by Anisa Technology Company
 • Linux II
  100% Complete
  عنوان مدرک: LPIC Level 2 Certified by Anisa Technology Compan
https://.com