مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مکانیک
  گرایش عمومی /دانشگاه شهیدچمران اهواز

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  اکسین شاره سازه
  کارشناس فنی و مدیر فروش

  توضیحات: نماینده شرکت در مذاکرات فنی و طراحی سیستم
  نماینده شرکت در تنظیم قرارداد ها با پالایشگاه ها و مجتمع های پتروشیمی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  مشارکت در برگزاری بیست و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک در دانشگاه شهید چمران اهواز

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات بازرگانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی روشنایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول پایپینگ (Piping)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Ansys
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solid Works
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • dialux4.12
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات بازرگانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی روشنایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول پایپینگ (Piping)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com