مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش مهندسی نرم افزار /دانشگاه آموزش عالی امام جواد / معدل 15.5
 • 1385 تا 1388
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه امام علی / معدل 15

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۵
  جهان الکترونیک
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش OEM
 • آبان ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
  جهان الکترونیک
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
 • شهریور ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۳
  جهان الکترونیک
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ مدیر تولید خط مونتاژ
 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۲
  جهان الکترونیک
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ سوپروایزر تولید

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  دوره قیمت گذاری مدرن/دکتر کیا
 • 1395
  دوره اقتصاد بین الملل/دکتر ایمانی-دکتر سریع القلم
 • 1395
  دوره تحلیل فروش/دکتر رضوانی
 • 1395
  دوره رویکرد و ایجاد تحول سیستمی/پروفسور خرم
 • 1394
  دوره مقدماتی MBA/سازمان مدیریت صنعتی
 • 1394
  دوره بازاریابی و فروش مدرن/دکتر مشکین پروری
 • 1393
  دوره آموزشی استراتژی تولید/استاد تقوی
 • 1393
  استراتژی فروش و تولید/دکتر سقایی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft CRM
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Altium Designer (طراحی مدار)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com