مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

  • تاثیر گذاری / مذاکره
  • مشتری مداری

زبان

  • انگلیسی
    20% Complete
    عنوان مدرک: ايرز
https://.com