مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۴
  آموزشکده های آزاد فنی
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مربی آموزشی

  توضیحات: تدرس در کلاس های کاربری کامپیوتر وابسته به وزارت فنی و حرفه ای

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  آشنایی به زبان های برنامه نویسی جاوا و Qt , LPIC - 1
 • 1392
  دوسال تدریس- 2 مقاله کنفرانسی

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • JAVA Core
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Qt
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Spring Framework
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Hibernate
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • network +
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • LPIC-1
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • JAVA Core
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Qt
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Spring Framework
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Hibernate
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • network +
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • LPIC-1
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com