مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  گرایش استراتژی /دانشگاه غیرانتفاعی البرز قزوین / معدل 17
 • 1388 تا 1393
  کارشناسی نرم افزار کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه ازاد اسلامی قزوین / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۴ تا فروردین ۱۳۸۵
  بانک صادرات استان قزوین
  مالی و حسابداری/ کاراموز

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه مند در زمینه ی تبلیغات همچنین علاقه مند به تحقیقات بازار
 • پژوهش در زمینه ی موردکاوی های چالشی محیط کار
 • علاقه مند به hse و موارد مربوط به بهداشت و ایمنی محیط کار

دانش تخصصی

 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار office + spss
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com