مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1389
    دیپلم نقشه کشی صنعتی
    / معدل 13.22
https://.com