مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1370 تا 1374
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه شهید چمران اهواز / معدل 14.26

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت داده ورزی سداد
  مالی و حسابداری/ معاون مالی
 • فروردین ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۳
  شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات(مگفا)
  مالی و حسابداری/ معاون مالی
 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲
  شرکت گوهر طلایی پاسارگاد
  مالی و حسابداری/ معاون مالی
 • مهر ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۳۹۲
  شرکت آریان نگین کیش
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیر عامل
 • مهر ۱۳۸۳ تا مهر ۱۳۸۷
  شرکت صبا میهن
  مالی و حسابداری/ معاون حسابرسی و امور مجامع

  توضیحات: یک هلدینگ بود که شرکت آریان گین کیش زیر مجموع آن بود

 • فروردین ۱۳۷۸ تا اسفند ۱۳۸۳
  موسسه حسابرسی ایران مشهود
  مالی و حسابداری/ سرپرست حسابرسی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • گذراندن دوره های مختلف مدیریتی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزشی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • دوره های مدیریت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دوره های مدیریت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com