مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه علوم و تحقیقات هرمزگان / معدل 18.5
 • 1382 تا 1386
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد / معدل 16

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شهرداری بندرعباس (سازمان فاوا)
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس آمار و امور رایانه
 • اردیبهشت ۱۳۸۹ تا مرداد ۱۳۹۲
  اداره بنادر و کشتیرانی
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ راهبر سیستم جامع دریایی
 • دی ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۹۲
  موسسات آموزش عالی (رهجو، پارسه و مدرسان شریف)
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدرس دروس کامپیوتر
 • مهر ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۸۹
  هنرستان فنی و حرفه ای (هنرستان هفت تیر و هنرستان بیستون)
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ دبیر دروس کامپیوتر

پروژه ها

 • 1395
  نرم افزار بودجه شهرداری بندرعباس
  طراح و تولید کننده
 • 1395
  سامانه خدمات IT شهرداری بندرعباس
  طراح و تولید کننده
 • 1395
  نرم افزار حضور و غیاب سازمان پایانه ها و اداره تخلفات شهرداری بندرعباس
  طراح و تولید کننده
 • 1394
  نرم افزار بایگانی املاک و اراضی و ارزیابی شهرداری بندرعباس
  طراح و تولید کننده
 • 1393
  نرم افزار کد های درآمدی شهرداری بندرعباس
  طراح و تولید کننده
 • 1393
  نرم افزار گردش مکاتبات شهرسازی شهرداری بندرعباس
  طراح و تولید کننده
 • 1392
  نرم افزار Help Desk شهرداری بندرعباس
  طراح و تولید کننده

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی NET.
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و پیاده سازی بانک های اطلاعاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی اندروید
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی NET.
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و پیاده سازی بانک های اطلاعاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی اندروید
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com