مختصری از من

كارشناس دفتر فني راه آهن جمهوري اسلامي ايرا( شركت سيمين سپاهان) پروژه قطار حومه اي تهران به گرمسار
٨ سال سابقه كاري در دفاتر فني پروژه هاي ملي
مسلط به تهيه صورتجلسات،امور قراردادها،صورت وضعيت، فهارست بهاء و كليم ،كنترل پروژه ، و امور مكاتباتي

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1389
  کارشناسی عمران
  /دانشگاه عمران

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  راه آهن جمهوري اسلامي ايران( شركت سيمين سپاهان)
  مهندسی عمران معماری/ كارشناس دفترفني

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1388
  كمك استاد در دوران دانشجويي

پروژه ها

 • 1395
  پروژه قطار حومه اي تهران به گرمسار
  كارشناس دفترفني

  توضیحات: فعاليت تا هم اكنون
  تهيه صورتجلسات و صورت وضعيت ها و تعديل و ...
  مشاركت در تمامي امور دفترفني

افتخارات

 • 1388
  كسب مقام اول در سازه هاي ماكاروني

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی عمران
  100% Complete
  عنوان مدرک: كارشناسي عمران

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد &اكسل & تكسا و نرم افزار هاي مربوط به عمران
  100% Complete
  عنوان مدرک: كارشناسي عمران

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی عمران
  100% Complete
  عنوان مدرک: كارشناسي عمران
https://.com