مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی شیمی
  گرایش کاربردی /دانشگاه خوارزمی تهران / معدل 16.5

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  پژوهشگاه جهاددانشگاهی
  صنایع غذایی/ کاراموزی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com