مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  دکتری مهندسی منابع طبیعی
  گرایش اکولوژی /دانشگاه تهران / معدل 18.25
 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی
  گرایش اکولوژی /دانشگاه تهران / معدل 17.54
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی منابع طبیعی
  گرایش اکولوژی /دانشگاه دانشگاه تهران / معدل 17.3

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  خودگردان
  مدرس
 • فروردین ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  خودگردان
  مترجم

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  آموزش دروس تخصصی به دانشجویان به صورت خودگردان - 1 مقاله چاپ شده در مجله علمی- ترویجی جنگل و مرتع مؤسسه تحقیقات تهران - تعداد 10 مقاله چاپ شده در همایشهای ملی استان تهران- تعداد3 مقاله چاپ شده در همایشهای بین المللی GIAN و همایش محیط زیست تهران- 1 مقاله انگلیسی ثبت شده در مجله Advances in bio-research-

افتخارات

 • 1394
  کسب رتبه 1 در مقطع دکتری در دانشگاه تهران
  کسب رتبه 1 در مقطع دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Education (آموزش)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ArcGIS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های جست و جو (Search)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Education (آموزش)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com