مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی حسابداری
  گرایش دولتی /دانشگاه جهاد دانشگاهی و امور مالیاتی اهواز / معدل 16

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  دفتر حسابداری
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: تحریر دفاتر
  تهیه لیست حقوق و بیمه
  تهیه لیست گزارشات فصلی
  ارزش افزوده
  بستن حسابها

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری صنعتی- بهای تمام شده
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری بازرگانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری پیمانکاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابرسی داخلی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار حسابداری دستیار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار اخوان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Exele , word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری صنعتی- بهای تمام شده
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری بازرگانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری پیمانکاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابرسی داخلی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com