مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1396
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالیاتی /دانشگاه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی / معدل 15

پیشینه شغلی

 • دی ۷۷۳ تا دی ۷۷۴
  آویژه سگال
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • 7گانه ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com