مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا 1384
  دیپلم نظری
  گرایش علوم تجربی / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • اتو مکانیک
  80% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم
دانش تخصصی
 • اتو مکانیک
  80% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم
https://.com