مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد ریاضی محض
  گرایش آنالیز /دانشگاه اراک
 • 1391 تا 1395
  کارشناسی ریاضیات و کاربردها
  /دانشگاه تفرش / معدل 15

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس خصوصی دروس ریاضیات دبیرستان

دانش تخصصی

 • آشنایی با زبان برنامه نویسی cو++c
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آشنایی با زبان برنامه نویسی cو++c
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com