مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1392
    کارشناسی حسابداری
    گرایش حسابداری /دانشگاه غیرانتفاعی حکیم نضامی قوچان / معدل 15.92

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۲
    دولتی-شخصی
    مالی و حسابداری/ حسابدار
https://.com