مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی مهندسی نفت
  گرایش حفاری و استخراج /دانشگاه دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات تهران / معدل 14.5
 • 0 تا 2017
  کارشناسی مهندسی نفت
  گرایش حفاری و استخراج /دانشگاه علوم و تحقیقات تهران / معدل 14.5

دانش تخصصی

 • Hse management
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Word , excell , pipesim , drilling office
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Hse management
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com