مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی معماری
  /دانشگاه زنجان / معدل 14

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • illustrator
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe After Effects
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk 3ds Max
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • lumion
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com