مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1390
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش کلیه گرایش ها /دانشگاه موسسه آموزش عالی تاکستان

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۴
  موسسه مالی و حسابداری کمک رسان
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار/ مسئول دفتر
 • تیر ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۲
  آموزش و پروش
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار/ امور اداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اکسل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی تدبیر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی هلو
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حضور و غیاب
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رافع
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اکسل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com